Proč vám pro rozhodování nestačí finanční účetnictví?

K čemu nám slouží finanční účetnictví?

Když se podíváme na to, jak jsou ve firmách zaznamenávány ekonomické informace, zjistíme, že k tomu účetní jednotky využívají finanční účetnictví. Pravděpodobně jste již také slyšeli pojmy jako rozvaha, výsledovka (výkaz zisku a ztráty) a výkaz cash flow.

Finanční účetnictví je zkrátka velmi dobře propracovaný systém, který poskytuje uživateli informace o stavu a pohybu majetku (aktiv), zdrojích financování (pasiv) a o výsledku hospodaření; tedy o nákladech a výnosech.

Komu slouží finanční účetnictví?

Z tohoto pohledu má finanční účetnictví opravdu velmi široké uplatnění a slouží jak interním tak i externím uživatelům.

Mezi externí uživatele patří např. investoři, kteří chtějí vědět, jak si jejich investice stojí. Dále pak tu máme věřitele (např. banky) a obchodní partnery. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na stát, který i za pomoci výkazů jednoduše ověří, jestli odvádíme daně ve správné výši.

I proto je nutné, aby účetní jednotka dodržovala účetní a daňové zákony, vyhlášky i směrnice.

Díky tomu se ale i náhodní čtenáři dokáží velmi rychle ve výkazech (z)orientovat. Pokud navíc firma uplatňuje mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), dokáže se ve výkazech snáze zorientovat i zahraniční investor.

Tak kde je problém…?

Finanční účetnictví plní svůj účel, to mu nelze upřít. Pro rozhodování do budoucna nám ale moc nepomůže.

Protože…

Data jsou zaznamenávána ex post a v historických cenách

Data jsou do finančního účetnictví zaznamenávána se zpožděním (ex post), čímž nás zpravidla vrací do minulosti. Neříkám, že je to špatně, alespoň na nic důležitého nezapomeneme.

Když ale dnes pořídíte dům za 10 miliónů korun, tak ho budete i za 20 let evidovat v účetnictví za 10 miliónů, přestože jeho cena bude už úúúplně jiná.

Firmy mnohdy dále neřeší nějakou podrobnější analytiku

Firma, které neřeší nějakou podrobnější analytiku, hodnotí své náklady a výnosy za celou firmu jen jako celek. Jenomže tím může docházet ke značnému zkreslení.

Představte si, že máte jeden produkt, který je nadprůměrně ziskový, a vy ziskem, který vám tento produkt přináší, kompenzujete ztrátu, kterou vám produkují jiné produkty. Úplně stejně bychom se mohli podívat na vaše provozovny, nebo střediska (útvary).

I když nevydělává, může být důležité

Samozřejmě, že ani tak nemůžeme „na první pohled“ ztrátová střediska odsoudit k zániku, protože mohou vykonávat podporu pro jiná střediska, jen to ve finančním účetnictví není vidět. Negenerují totiž externí výnosy.

Příkladem mohou být náklady na správu společnosti např. administrativa a management, příp. údržba. Kdybychom jejich „přínos“ posuzovali jen na základě syntetických účtů z finančního účetnictví, mohli bychom se dopustit hrubého zkreslení a chybného rozhodování.

Ano, obejdete se i bez manažerského účetnictví

Samozřejmě bychom mohli při troše štěstí a dostatku zkušeností rozhodovat intuitivně. Některé firmy to tak i dělají.

Ale v době, kdy se zákazníkem smlouváte o každý haléř, může být intuitivní rozhodování střelbou naslepo. Jednou se trefíte, ale kolikrát minete terč? To je docela riskantní, ne?

Nestálo by ale za to se ho naučit využívat?

Ať už se mnou souhlasíte, nebo máte jiný pohled na řízení, snažím se vám ukázat, že se můžete rozhodovat racionálněji. Někteří manažeři dokonce říkají, že se rozhodují jen na základě tvrdých dat a čísel.

Abyste tak mohli učinit, potřebujete si data z finančního účetnictví trochu přizpůsobit. A k tomu právě slouží manažerské účetnictví.

V čem je jeho výhoda?

Manažerské účetnictví je totiž založené na tom, že si je můžete přizpůsobit dle vlastních požadavků. Je dobrovolné tzn., že není vázáno na žádné zákony nebo směrnice. Slouží jen a jen pro vaše interní členění a postupy.

  • Díky vašim kalkulacím a rozpočtům snáze rozhodnete, jestli budete produkt vyrábět, nebo některou část dodávky budete řešit přes externí dodavatele (outsourcing),
  • budete vědět, jaká je skutečná marže vašich výrobků, zboží nebo služeb, příp. jak stanovit jejich cenu.
  • Budete vědět, které výrobky jsou pro vás ztrátové a které investice nejsou rentabilní.
  • Budete umět správně vyhodnotit výkon jednotlivých středisek a jejich ziskovost.
  • Budete schopni zhodnotit hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých položek v podniku.

Jak tohle všechno udělat, vám ukážu v dalších článcích, ve kterých půjdeme v rámci manažerského účetnictví do větší hloubky. Takže, jestli nechcete o nic přijít, přihlaste se k odběru mých e-mailů, a už příště se budete umět zase o něco lépe rozhodnout.

Pavel Semerád

5/5 - (4 hodnocení)
Pavel Semerád
Baví mě objevovat kouzla manažerského účetnictví. Ne, zdaleka ještě neumím úplně všechno. Ale rád vám předám to, co už o manažerku vím. 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *