Jaký je rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím?

V minulém článku jsem vám ukázal, proč vám pro rozhodování nestačí finanční účetnictví. Dnes si obě dvě účetnictví porovnáme z více pohledů, abyste věděli, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Pro koho je určeno?

Zatímco manažerské účetnictví je určeno výhradně pro interní uživatele, tak finanční účetnictví využívají kromě interních i externí uživatelé (např. banky, investoři a stát).

Je jejich vedení povinné?

Finanční účetnictví je povinné. Bez něj byste totiž nebyli schopni splnit svým zákonným povinnostem. Ale manažerské účetnictví vést nemusíte vůbec, je zcela dobrovolné.

Jsou nějak regulované?

V rámci finančního účetnictví musíte striktně dodržovat zákony, směrnice, vyhlášky a standardy. Manažerské účetnictví záleží jen a jen na interních uživatelích (např. manažerech).

Jakým směrem je orientované?

Finanční účetnictví je orientované na minulost

Jednou z účetních zásad je zásada oceňování v historických cenách. To znamená, že se majetek oceňuje v historických cenách a pokud by došlo v průběhu (let) k růstu cen např. vlivem inflace, tak na tyto změny není brán zřetel.

Podobně je to i u dalších položek, se kterými pracujeme. Do účetnictví se dostávají většinou až po té, co nastanou, nebo nastaly v minulosti (např. vystavíme odběrateli fakturu, přijmeme fakturu od dodavatele, apod.).

Manažerské účetnictví je orientované na budoucnost

Manažerské účetnictví je využíváno pro strategické rozhodování do budoucna. Z toho vyplývá, že i např. ceny jsou kalkulovány v budoucích cenách. To samé platí i o nákladech (a výnosech).

Jak dlouho trvá „účetní“ období?

Účetní období v rámci finančního účetnictví trvá (s drobnými výjimkami – např. v případě fúzí) 12 měsíců. Jde o kalendářní nebo hospodářský rok.

V rámci manažerského účetnictví máme mnohem větší variabilitu. Období může být i kratší např. čtvrtletí, měsíc, nebo i (tý)den. Je to jen na vás.

V jakých účtujeme měrných jednotkách?

Ve finančním účetnictví jsou všechny položky účtovány (převáděny) v českých korunách. Platí to i o cizích měnách, které jsou směnným kurzem převáděny na české koruny.

V manažerském účetnictví můžete využít libovolnou kalkulační jednici – např. kusy, litry, kilogramy, hodiny, kilometry, metry běžné, čtverečné a krychlové.

Rozdílů bychom našli více, tohle jsou asi ty nejzákladnější. Pojďme si spíše ty rozdíly ukázat v praxi. Přihlaste se k odběru mých e-mailů a již příště se budete umět zase o trochu lépe rozhodnout.

Pavel Semerád

5/5 - (3 hodnocení)
Pavel Semerád
Baví mě objevovat kouzla manažerského účetnictví. Ne, zdaleka ještě neumím úplně všechno. Ale rád vám předám to, co už o manažerku vím. 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *